Αυστραλία: Το Bitcoin θα φορολογείται

Το φορολογικό γραφείο της Αυστραλίας (Australian Taxation Office – ATO) κατέθεσε επίσημη εκτίμηση για το Bitcoin και τα υπόλοιπα κρυπτο-νομίσματα, σύμφωνα με την οποία αυτά δεν αποτελούν χρήματα, αλλά μπορούν να φορολογηθούν.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ATO, το Bitcoin «δεν αποτελεί ούτε χρήματα ούτε ξένο νόμισμα» και οι συναλλαγές με αυτό εμπίπτουν στους κανονισμούς των εμπράγματων συναλλαγών.

Τα επίσημα συστήματα ανταλλαγής της Αυστραλίας υπόκεινται σε φορολόγηση και την ίδια μεταχείριση πρόκειται να έχει και το Bitcoin. Αυτό σημαίνει πως στις συναλλαγές που γίνονται με Bitcoin θα αποδίδεται και ο αντίστοιχος φόρος (στην Αυστραλία ισχύει ο Goods and Services Tax ή GST, κάτι αντίστοιχο του ελληνικού ΦΠΑ).

Επιπλέον, το Bitcoin μπορεί να φορολογηθεί και σαν περιουσιακό στοιχείο. Η Αυστραλία εφαρμόζει ένα φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, με μεταβλητό ποσό φόρου για τα περιουσιακά στοιχεία που πωλούνται για περισσότερο από την τιμή αγοράς τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - CoinMedia

Άσχημα νέα και για τους εργαζόμενους στη χώρα που θέλουν να πληρώνονται με Bitcoin, αφού σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταβάλουν έναν επιπλέον φόρο.

Τα καλά νέα είναι ότι οι επαγγελματίες Miners στην Αυστραλία θα είναι σε θέση να αφαιρέσουν το κόστος των εξόδων τους από το φορολογητέο εισόδημά τους. Αλλά κάθε εισόδημα που προέρχεται από το Mining θα υπόκεινται σε συμβατική φορολόγηση.

Flag of Australia από Wikipedia

Μοιραστείτε το!

      
Υπό τις ετικέτες:
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - CoinMedia