Αυστραλία: Το Bitcoin θα φορολογείται

Το φορολογικό γραφείο της Αυστραλίας (Australian Taxation Office – ATO) κατέθεσε επίσημη εκτίμηση για το Bitcoin και τα υπόλοιπα κρυπτο-νομίσματα, σύμφωνα με την οποία αυτά δεν αποτελούν χρήματα, αλλά μπορούν να φορολογηθούν.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ATO, το Bitcoin «δεν αποτελεί ούτε χρήματα ούτε ξένο νόμισμα» και οι συναλλαγές με αυτό εμπίπτουν στους κανονισμούς των εμπράγματων συναλλαγών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - Time4VPS Time4VPS.EU - VPS hosting in Europe

Τα επίσημα συστήματα ανταλλαγής της Αυστραλίας υπόκεινται σε φορολόγηση και την ίδια μεταχείριση πρόκειται να έχει και το Bitcoin. Αυτό σημαίνει πως στις συναλλαγές που γίνονται με Bitcoin θα αποδίδεται και ο αντίστοιχος φόρος (στην Αυστραλία ισχύει ο Goods and Services Tax ή GST, κάτι αντίστοιχο του ελληνικού ΦΠΑ).

Επιπλέον, το Bitcoin μπορεί να φορολογηθεί και σαν περιουσιακό στοιχείο. Η Αυστραλία εφαρμόζει ένα φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, με μεταβλητό ποσό φόρου για τα περιουσιακά στοιχεία που πωλούνται για περισσότερο από την τιμή αγοράς τους.

Άσχημα νέα και για τους εργαζόμενους στη χώρα που θέλουν να πληρώνονται με Bitcoin, αφού σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταβάλουν έναν επιπλέον φόρο.

Τα καλά νέα είναι ότι οι επαγγελματίες Miners στην Αυστραλία θα είναι σε θέση να αφαιρέσουν το κόστος των εξόδων τους από το φορολογητέο εισόδημά τους. Αλλά κάθε εισόδημα που προέρχεται από το Mining θα υπόκεινται σε συμβατική φορολόγηση.

Flag of Australia από Wikipedia

Μοιραστείτε το!

      
Υπό τις ετικέτες: