Αυστραλία: Το Bitcoin θα φορολογείται

Το φορολογικό γραφείο της Αυστραλίας (Australian Taxation Office – ATO) κατέθεσε επίσημη εκτίμηση για το Bitcoin και τα υπόλοιπα κρυπτο-νομίσματα, σύμφωνα με την οποία αυτά δεν αποτελούν χρήματα, αλλά μπορούν να φορολογηθούν.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ATO, το Bitcoin «δεν αποτελεί ούτε χρήματα ούτε ξένο νόμισμα» και οι συναλλαγές με αυτό εμπίπτουν στους κανονισμούς των εμπράγματων συναλλαγών.

Τα επίσημα συστήματα ανταλλαγής της Αυστραλίας υπόκεινται σε φορολόγηση και την ίδια μεταχείριση πρόκειται να έχει και το Bitcoin. Αυτό σημαίνει πως στις συναλλαγές που γίνονται με Bitcoin θα αποδίδεται και ο αντίστοιχος φόρος (στην Αυστραλία ισχύει ο Goods and Services Tax ή GST, κάτι αντίστοιχο του ελληνικού ΦΠΑ).

Επιπλέον, το Bitcoin μπορεί να φορολογηθεί και σαν περιουσιακό στοιχείο. Η Αυστραλία εφαρμόζει ένα φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, με μεταβλητό ποσό φόρου για τα περιουσιακά στοιχεία που πωλούνται για περισσότερο από την τιμή αγοράς τους.

Άσχημα νέα και για τους εργαζόμενους στη χώρα που θέλουν να πληρώνονται με Bitcoin, αφού σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταβάλουν έναν επιπλέον φόρο.

Τα καλά νέα είναι ότι οι επαγγελματίες Miners στην Αυστραλία θα είναι σε θέση να αφαιρέσουν το κόστος των εξόδων τους από το φορολογητέο εισόδημά τους. Αλλά κάθε εισόδημα που προέρχεται από το Mining θα υπόκεινται σε συμβατική φορολόγηση.

Flag of Australia από Wikipedia

Μοιραστείτε το!

      
Υπό τις ετικέτες:

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στην πληροφορική, ο Αντώνης ξεκίνησε να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συσκευών και της ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων, σε περιβάλλοντα Windows και Linux.

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία έως τώρα, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παρόχους υπηρεσιών Internet, πολυεθνική ασφαλιστική εταιρία και μεγάλα ονόματα στον ελληνικό τραπεζικό χώρο. Πάντοτε προσηλωμένος στον αγαπημένο του κλάδο, την πληροφορική.

Ο Αντώνης ανακάλυψε το νέο και μαγικό κόσμο του Bitcoin το 2012. Αφού μελέτησε για μήνες τον τρόπο λειτουργίας του και κατανόησε τις εσωτερικές δομές του, πίστεψε και πιστεύει σθεναρά ότι το Bitcoin είναι μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις/εφευρέσεις του 21ου αιώνα. Για αυτό και δημιούργησε την πρώτη ελληνική ενημερωτική ιστοσελίδα σχετικά με το Bitcoin και τα κρυπτονομίσματα. Σκοπός του ήταν και παραμένει να μεταδώσει την πληροφορία και τη γνώση σε όλους τους ομιλούντες την Ελληνική γλώσσα.

Website: https://BitcoinX.gr/