Γαλλία: Άδεια για τα ανταλλακτήρια

Άδεια λειτουργίας ως πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής, θα απαιτείται εφεξής στη Γαλλία για τη νόμιμη λειτουργία ανταλλακτηρίων Bitcoin εντός της γαλλικής επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα, η γαλλική αρχή που εποπτεύει και ρυθμίζει το τραπεζικό σύστημα της χώρας (L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – ACPR), εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία αποσαφηνίζει το καθεστώς των ανταλλακτηρίων Bitcoin, σε σχέση με την έκδοση άδειας για τη νόμιμη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση, η Αρχή υιοθετεί τη θέση οποιοσδήποτε πωλεί ή αγοράζει  Bitcoin έναντι «νομίμου χρήματος», ή διαμεσολαβεί συστηματικά στην αγορά και πώληση Bitcoin, ή στη λήψη και/ή μεταβίβαση Bitcoin, εφεξής θεωρείται ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμής και συνεπώς θα πρέπει να έχει εγκριθεί και αδειοδοτηθεί από την Αρχή ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμής.

Μετά από την εν λόγω ανακοίνωση, η νόμιμη λειτουργία ανταλλακτήριου Bitcoin στη γαλλική επικράτεια προϋποθέτει την έκδοση σχετικής άδειας λειτουργίας.

Η Αρχή δεν παραλείπει να επιστήσει, εκ νέου, την προσοχή στην από 05.12.2013 ανακοίνωση της Τράπεζας της Γαλλίας, σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο Bitcoin, εξαιτίας της έλλειψης νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου, στον κίνδυνο κλοπής και απώλειας των Bitcoin, καθώς και στους κινδύνους που δημιουργούνται εξαιτίας της μεγάλης αστάθειας της ισοτιμίας του Bitcoin.

Τέλος, η ανακοίνωση σημειώνει ότι οι πλατφόρμες που αποκτούν ή πωλούν Bitcoin έναντι «νομίμου χρήματος» (π.χ. ευρώ, δολάρια κλπ) θα πρέπει να πραγματοποιούν τις σχετικές συναλλαγές μέσω καταχωρημένου παρόχου, όπως ενός πιστωτικού ιδρύματος, ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή ενός ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος.

Στα παραλειπόμενα, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση αναφέρει ότι εκδόθηκε ενόψει των πρόσφατων γεγονότων εγκληματικής δράσης που αποκαλύφθηκαν στις ΗΠΑ και του κινδύνου απάτης, «ξεπλύματος χρήματος» και χρηματοδότησης τρομοκρατών που σχετίζονται με τα ανώνυμα οικονομικά εργαλεία, όπως τα ψηφιακά νομίσματα.

Μοιραστείτε το!