Γερμανία: Το Bitcoin αποτελεί λογιστική μονάδα

Η Γερμανία αναγνωρίζει το Bitcoin ως λογιστική μονάδα

Η Γερμανία αναγνωρίζει το Bitcoin ως λογιστική μονάδα

Μετά από σχετική ερώτηση στο κοινοβούλιο της Γερμανίας, αναφορικά με το Bitcoin, το Υπουργείο Οικονομίας έλαβε πολύ συγκεκριμένη θέση. Το Bitcoin αποτελεί λογιστική μονάδα (unit of account) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαπροσωπικές συναλλαγές. Η απάντηση έρχεται ως συνέχεια της σχετικής τροποποίησης, που διενέργησε η Ομοσπονδιακή Οικονομική Εποπτική Αρχή (BaFin) στον ορισμό των «χρηματοπιστωτικών μέσων» στο γερμανικό Κώδικα Τραπεζικής και δήλωσε ότι τα bitcoins αναγνωρίζονται ως χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως συνέπεια αυτού, διευκολύνεται η επιβολή φόρου στους δημιουργούς του (miners) αλλά και στους χρήστες του.

Η αναγνώριση του Bitcoin ως λογιστική μονάδα θα φέρει πονοκέφαλο στις εταιρίες που που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του Bitcoin, αφού θα πρέπει να λάβουν τις σχετικές άδειες από την αντίστοιχη αρχή (Federal Financial Supervision Authority). Το κόστος απόκτησης των αδειών όμως, δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο και θεωρείται σίγουρο πως θα αποθαρρύνει πολλούς επιχειρηματίες. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

  • Αρχικό κεφάλαιο 730 χιλιάδων ευρώ
  • Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα
  • Θα πρέπει να κατατεθεί λεπτομερές Business Plan
  • Θα πρέπει να τηρούνται τα πρότυπα κεφαλαιακής επάρκειας
  • Θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος (AML)
  • Συστηματική αποστολή αναφορών στη σχετική υπηρεσία (BAFIN)

Με τις σχετικές άδεια, οι εταιρίες θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν θεωρητικά σε όλη τη ζώνη του ευρώ. Αν και δεν είναι ακόμα σαφές πως θα συμβεί κάτι τέτοιο όταν οι υπόλοιπες χώρες δεν έχουν κατατάξει το Bitcoin ως λογιστική μονάδα. Από την άλλη μεριά, οι καθαροί κανόνες της Γερμανίας θα πρέπει να βοηθήσουν την πρόσβαση εταιριών Bitcoin στα οχήματα επενδύσεων υψηλού κινδύνου (Venture Capital) μια κι αυτή την στιγμή, αυτά τα οχήματα αντιμετωπίζουν ένα διαχειρίσιμο κανονιστικό περιβάλλον

Παρά το ότι η Γερμανική αρχή δεν κατατάσσει το Bitcoin στην ίδια «μοίρα» με τα υπόλοιπα νομίσματα (ευρώ, δολάριο, κλπ) υπάρχει η πρόθεση για επιπλέον φορολόγηση των εισοδημάτων που προέρχονται από το πρώτο, αν οι χρήστες ρευστοποιήσουν σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους από την απόκτηση των νομισμάτων.  Εκπρόσωπος του Υπουργείου απάντησε στην ερώτηση του Frank Schaeffler, ότι όσοι έχουν στην κατοχή τους νομίσματα για περισσότερο από ένα ημερολογιακό έτος, δε θα υπόκεινται σε φορολόγηση. Παρόλα αυτά, οι γερμανικές αρχές αναζητούν τρόπο για το αν ή πως μπορούν να προσδιορίσουν τους φόρους για τις διαπροσωπικές συναλλαγές. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι συναλλαγές με το Bitcoin παρέχουν μεγαλύτερη ανωνυμία σε σχέση με τις αντίστοιχες συναλλαγές μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Εν αναμονή των «απαντήσεων» από τα υπόλοιπα οικονομικά κέντρα παγκοσμίως.

Μοιραστείτε το!

      

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στην πληροφορική, ο Αντώνης ξεκίνησε να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συσκευών και της ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων, σε περιβάλλοντα Windows και Linux.

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία έως τώρα, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παρόχους υπηρεσιών Internet, πολυεθνική ασφαλιστική εταιρία και μεγάλα ονόματα στον ελληνικό τραπεζικό χώρο. Πάντοτε προσηλωμένος στον αγαπημένο του κλάδο, την πληροφορική.

Ο Αντώνης ανακάλυψε το νέο και μαγικό κόσμο του Bitcoin το 2012. Αφού μελέτησε για μήνες τον τρόπο λειτουργίας του και κατανόησε τις εσωτερικές δομές του, πίστεψε και πιστεύει σθεναρά ότι το Bitcoin είναι μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις/εφευρέσεις του 21ου αιώνα. Για αυτό και δημιούργησε την πρώτη ελληνική ενημερωτική ιστοσελίδα σχετικά με το Bitcoin και τα κρυπτονομίσματα. Σκοπός του ήταν και παραμένει να μεταδώσει την πληροφορία και τη γνώση σε όλους τους ομιλούντες την Ελληνική γλώσσα.

Website: https://BitcoinX.gr/