Κίνα: Στάση αναμονής, αλλά χωρίς παρέμβαση

untitledΣύμφωνα με δήλωση του στελέχους της κεντρικής Τράπεζας της Κίνας, Yi Gang, αναπληρωτή διευθυντή της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας, δεν προβλέπεται η αναγνώριση του Bitcoin, τουλάχιστον στο άμεσο προσεχές μέλλον, ως νομότυπου μέσου συναλλαγής. Παρά ταύτα, σύμφωνα με τη δήλωση του ίδιου αξιωματούχου, οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να αγοράζουν και να πωλούν Bitcoins στα ανταλλακτήρια, χωρίς καμία παρέμβαση από την κεντρική τράπεζα.

Η δήλωση αυτή ερμηνεύται ως μη-δήλωση, υπό την έννοια ότι δεν υιοθετήθηκε καμία επίσημη θέση, αλλά φέρεται να υπονοήθηκε ευθέως ότι η Κίνα δεν πρόκειται να λάβει, άμεσα τουλάχιστον, οποιαδήποτε μέτρο περιορισμού του Bitcoin, ανώ παράλληλα αφήνει περιθώριο αισιοδοξίας ότι, κατόπιν ενδελεχούς – και μάλλον μακροχρόνιας – επεξεργασίας, μπορεί να υπάρξει επίσημη αναγνώριση του Bitcoin.

Παρά την επιφυλακτικότητα της δήλωσης του κινέζου αξιωματούχου δεν παρουσιάστηκα κάποια μεταβολή στην ισοτιμία του Bitcoin, γεγονός που σημαίνει ότι αυτή εκλήφθηκε με ψυχραιμία και ίσως με μια κάποια συγκρατημένη αισιοδοξία. Άλλωστε, όσοι ασχολούνται με το Bitcoin έχουν πλέον συνηθίσει να ακούν συκγρατημένες δηλώσεις από τους επίσημους δημόσιους φορείς σχετικά με το Bitcoin. Οι περισσότερες κρατικές υπηρεσίες και φορείς που έχουν προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δήλωση σχετικά με το Bitcoin συνήθως τηρούν στάση αναμονής ως προς τις εξελίξεις και επιφυλάσσονται να διερευνήσουν σε βάθος το θέμα, προτού προβούν σε οποιαδήποτε ρυθμιστική ενέργεια, αποφεύγοντας παράλληλα να λάβουν σαφή και ξεκάθαρη  θέση.

Η χρήση ενός εναλλακτικού μέσου συναλλαγών, πολλώ δε μάλλον ενός ψηφιακού νομίσματος, το οποίο έχει διαδοθεί αρκετά παγκοσμίως είναι μάλλον πρωτόγνωρη κατάσταση για τους κεντρικούς κρατικούς φορείς. Αυτό θα πρέπει να πιστωθεί στα θετικά του Bitcoin, στο μέτρο που, ανεξάρτητα από τη μελλοντική πορεία αυτού του ψηφιακού εναλλακτικού νομίσματος, θα έχει ανοίξει το δρόμο για τα επόμενα και θα έχει συμβάλλει καθοριστικά στην αντίληψη της κοινωνίας και του κράτους για τα ψηφιακά / εικονικά και εν γένει εναλλακτικά νομίσματα, ως μέσα συναλλαγών.

Μοιραστείτε το!