Μεταφορά διεύθυνσης Bitcoin σε MultiBit

Σε αυτό τον οδηγό θα περιγράψουμε τη διαδικασία για να μεταφέρουμε μια διεύθυνση Bitcoin από τον Bitcoin Core Client στο MultiBit. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ήδη υπάρχουσα Bitcoin διεύθυνση, κάνοντας όμως χρήση του MultiBit.

Προς αποφυγή λάθους, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε αυτό τον οδηγό σε νέο πορτοφόλι MultiBit.

Η διαδικασία χωρίζεται σε 3 μέρη:

 • Εξαγωγή ιδιωτικού κλειδιού από Bitcoin Core Client
 • Δημιουργία προτύπου για εισαγωγή κλειδιού στο MultiBit κι επεξεργασία αυτού
 • Εισαγωγή των κλειδιών στο MultiBit

Εξαγωγή ιδιωτικού κλειδιού

Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνσή μας στο Multibit είναι απαραίτητο να εξάγουμε το ιδιωτικό της κλειδί. Για να το πετύχουμε αυτό ξεκινάμε τον Bitcoin Core Client, στον οποίο βρίσκεται η διεύθυνση που θέλουμε και στη συνέχεια κάνουμε τα εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - CoinMedia
 1. Κάνουμε κλικ στο μενού Αρχείο και στη συνέχεια στην επιλογή Receiving addresses… για να μας εμφανίσει τις διευθύνσεις Bitcoin που βρίσκονται μέσα στο πορτοφόλι.
 2. Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στη διεύθυνση που θέλουμε, επιλέγουμε Αντιγραφή διεύθυνσης και μετά κάνουμε κλικ στο Κλείσιμο για να κλείσει αυτό το παράθυρο.
 3. Έπειτα κάνουμε κλικ στο μενού Βοήθεια και στη συνέχεια στην επιλογή Παράθυρο αποσφαλμάτωσης. Στο παράθυρο που ανοίγει, κάνουμε κλικ στην καρτέλα με τίτλο Κονσόλα, για να ανοίξει η κονσόλα εντολών.
 4. Εκεί πληκτρολογούμε την εντολή dumpprivkey αφήνουμε ένα κενό, επικολλούμε τη Bitcoin διεύθυνσή μας και πιέζουμε το Enter. Επιλέγουμε κι αντιγράφουμε το ιδιωτικό κλειδί γιατί θα το χρειαστούμε στη συνέχεια.

Αν το πορτοφόλι μας είναι κλειδωμένο τότε χρειάζεται ένα επιπλέον βήμα το οποίο θα κάνουμε πριν από το βήμα 4. Πληκτρολογούμε walletpassphrase [τον κωδικό μας] 120 για να ξεκλειδώσουμε το πορτοφόλι για 120 δευτερόλεπτα. Μετά συνεχίζουμε κανονικά με το βήμα 4 παραπάνω.

Δημιουργία προτύπου εισαγωγής κλειδιού

Παρακάτω θα αποθηκεύσετε το ιδιωτικό κλειδί της Bitcoin διεύθυνσής μας σε μη κρυπτογραφημένο αρχείο στο δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κάποιος άλλος πρόσβαση σε αυτό το αρχείο. Στο τέλος μην αμελήσετε να καταστρέψετε αυτό το αρχείο.

Επιστρέφουμε στο Multibit και…

 1. Κάνουμε κλικ στο μενού Εργαλεία κι επιλέγουμε το Εξαγωγή ιδιωτικών κλειδιών.
 2. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή σε…, επιλέγουμε που θέλουμε να αποθηκευτεί το αρχείο (π.χ. επιφάνεια εργασίας) και κάνουμε κλικ στο Αποθήκευση. Επιλέγουμε το Να μην προστατευθεί το αρχείο εξαγωγής με κωδικό και τέλος κάνουμε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή ιδιωτικών κλειδιών

Στη συνέχεια ανοίγουμε το αρχείο που αποθηκεύσαμε με το notepad, βρίσκουμε τη γραμμή που ΔΕΝ ξεκινάει με # κι αντικαθιστούμε το ιδιωτικό κλειδί που υπάρχει εκεί με αυτό που αντιγράψαμε από τον Bitcoin Core Client. Αλλάζουμε επίσης την ημερομηνία που βρίσκεται δίπλα, σε ημερομηνία προγενέστερη της δημιουργίας της αρχικής Bitcoin διεύθυνσης (εναλλακτικά βάζουμε μια αρκετά προηγούμενη ημερομηνία). Μόλις το κάνουμε, αποθηκεύουμε τις αλλαγές κι επιστρέφουμε στο MultiBit.

Εισαγωγή των κλειδιών στο MultiBit

Φτάσαμε στο σημείο που θα πραγματοποιήσουμε την εισαγωγή του ιδιωτικού κλειδιού και της Bitcoin διεύθυνσής μας στο MultiBit

 1. Κάνουμε κλικ στο μενού Εργαλεία κι επιλέγουμε το Εισαγωγή ιδιωτικών κλειδιών.
 2. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή από…, επιλέγουμε το αρχείο που τροποποιήσαμε παραπάνω και κάνουμε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή ιδιωτικών κλειδιών.
 3. Τέλος κάνουμε κλικ στο μενού Εργαλεία, επιλέγουμε το Μηδενισμός του Blockchain και των συναλλαγών και κάνουμε κλικ στο κουμπί Μηδενισμός του Blockchain και των συναλλαγών για να αναζητήσει το πρόγραμμα στην αλυσίδα των μπλοκ τις παλαιότερες συναλλαγές.

Μοιραστείτε το!

      
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - CoinMedia