Η Ουάσιγκτον κρίνει ότι τα ψηφιακά νομίσματα συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό του «χρήματος»

ΣιατλΗ πολιτεία της Ουάσιγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ότι τα ψηφιακά νομίσματα συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό «των χρημάτων», μέσα στο νόμο Uniform Money Services Act (UMSA) (UMSA).

Μπορεί κάποιος να συμβουλευτεί τον κανονισμό στην ιστοσελίδα του Department of Financial Institutions’ (DFI), όπου η κρατική αρχή παρέχει τις πληροφορίες στους διακινητές χρήματος (money transmitters) και τους ανταλλάκτες νομίσματος (currency exchangers).

Η εικονική σελίδα αναγράφει: «εικονικό νόμισμα, επίσης γνωστό ως ψηφιακό νόμισμα ή κρυπτονόμισμα, είναι ένα μέσο ανταλλαγής που δεν εγκρίνεται ή υιοθετείται από μια κυβέρνηση. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά ψηφιακά νομίσματα που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτύου, το πιο γνωστό των οποίων είναι το Bitcoin. Στην Ουάσιγκτον, το ψηφιακό νόμισμα συμπεριλαμβάνεται στον καθορισμό «των χρημάτων» στον νόμο Uniform Money Services Act».

Σύμφωνα με το νομοθετικό σώμα του πολιτεία της Washington, «τα χρήματα σημαίνουν ένα μέσο ανταλλαγής που είναι εξουσιοδοτημένο ή υιοθετημένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή μια ξένη κυβέρνηση ή άλλο αναγνωρισμένο μέσο ανταλλαγής. «Τα χρήματα» περιλαμβάνουν μια νομισματική μονάδα του απολογισμού που ιδρύεται από μια διακυβερνητική οργάνωση ή με τη συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων κυβερνήσεων». Εντούτοις, το κράτος θεωρεί ότι τα ψηφιακά νομίσματα μπορούν να είναι μέρος αυτού του καθορισμού.

Η πρόσφατη αλλαγή της Ουάσιγκτον όσον αγορά τη στάση της απέναντι στο Bitcoin και των άλλων εικονικών νομισμάτων ήταν αρκετά διακριτική.

Ο ιστοχώρος του τμήματος επίσης προσθέτει ότι «οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφέρουν χρήματα για τους κατοίκους της Ουάσιγκτον σε μια ψηφιακή μορφή νομίσματος, μπορούν να έρθουν σε επαφή με το DFI για έναν προσδιορισμό εάν απαιτείται ειδική άδεια από το UMSA. Εάν ναι, η άδεια απαιτείται προτού να μπορέσει η επιχείρηση να συμμετέχει στη δραστηριότητα αυτή».

Η απόφαση που λήφθηκε από το DFI δημιουργεί ένα προηγούμενο που θα έχει σίγουρα επιπτώσεις στο πώς εξετάζουν τις υποθέσεις που περιλαμβάνουν Bitcoin ή άλλα ψηφιακά νομίσματα οι οικονομικές αρχές (Εφορίες), τα δικαστήρια και οι δικαστές σε ολόκληρο το κράτος.

Πηγή: bitcoinexaminer

Μοιραστείτε το!