Υποδιπλασιασμός παραγωγής Bitcoin

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του Bitcoin που μας κράτησε συντροφιά για κάτι λιγότερο από 4 χρόνια, αλλάζει σήμερα. Φυσικά αναφερόμαστε στο πλήθος των παραγόμενων bitcoins ανά νέο μπλοκ.

Κάθε νέο μπλοκ που προστίθεται στην αλυσίδα των μπλοκ (blockchain) αποκαλύπτει κι έναν αριθμό νέων Bitcoin. Αρχικά τα bitcoins που περιείχε κάθε νέο μπλοκ ήταν 50. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές είναι 25 και σε λιγότερα από 9 μπλοκ θα μειωθεί σε 12,5 bitcoins ανά μπλοκ. Αυτός ο υποδιπλασιασμός πραγματοποιείται κάθε 210.000 μπλοκ, δηλαδή περίπου κάθε 4 χρόνια.

Στατιστικά στοιχεία

Ο αριθμός των Bitcoin που κυκλοφορούν είναι περίπου 15 εκατομμύρια 700 χιλιάδες κι αποτελούν περίπου το 75% του συνόλου των bitcoins που θα παραχθούν ποτέ. Απομένουν ακόμα περίπου 5 εκατομμύρια 250 χιλιάδες για να δημιουργηθούν.

Η επεξεργαστική ισχύ του δικτύου Bitcoin έχει φτάσει στα 1,52 Exahashes ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή 1,52 πεντάκις εκατομμύρια hashes ανά δευτερόλεπτο. Κάτι που έχει εκτοξεύσει τη δυσκολία επίλυσης σε πάνω από 213 δισεκατομμύρια!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - CoinMedia

Υποδιπλασιασμός και Πιθανές επιπτώσεις

Ο υποδιπλασιασμός του αριθμού των νέων Bitcoin ανά μπλοκ ενδέχεται να έχει διάφορες επιπτώσεις, όπως π.χ. στην αξία των νομισμάτων, την επεξεργαστική ισχύ, κ.α. Κρίνουμε πως παρά το νεαρό της ηλικίας του, το Bitcoin έχει ωριμάσει αρκετά ώστε ο υποδιπλασιασμός των παραγόμενων bitcoins να μην προκαλέσει σημαντικές διακυμάνσεις στην ισοτιμία του.

Δε μπορούμε όμως να έχουμε μια καθαρή εικόνα για την πιθανή διαφοροποίηση της επεξεργαστικής ισχύος στο δίκτυο του Bitcoin, ως συνέπεια του υποδιπλασιασμού των παραγόμενων Bitcoin. Εικάζουμε πως για κάποιους μικρότερους παίκτες το mining θα πάψει να είναι προσοδοφόρο και θα εγκαταλείψουν. Υποθέτουμε όμως πως το ποσοστό αυτό θα είναι αρκετά μικρό και δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική επεξεργαστική ισχύ. Επίσης θεωρούμε πως το κενό αυτό θα κλείσει γρήγορα από τους ισχυρότερους παίκτες.

Υποδιπλασιασμός και Μακροχρόνιες επιπτώσεις

Ο προηγούμενος υποδιπλασιασμός του πλήθους των παραγόμενων Bitcoin ανά μπλοκ από 50 σε 25, δεν είχε μακροχρόνιες επιπτώσεις στη χρήση του. Και ήταν λογικό κι αναμενόμενο να μην έχει, αφού οι αλλαγές αυτές περιγράφονται σαφώς στο πρωτόκολλο του Bitcoin κι όσοι αποφασίζουν να ασπαστούν το Bitcoin γνωρίζουν πολύ καλά τους κανόνες από την αρχή. Αντίστοιχα πιστεύουμε πως δε θα υπάρξουν μακροχρόνιες επιπτώσεις από τον νέο υποδιπλασιασμό.

Happy Bitcoin halving day !

Μοιραστείτε το!

      
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - CoinMedia