H νομική υπόσταση του Bitcoin στην Κύπρο (αναδημοσίευση)

Ας ελπίσουμε ότι η Κυβέρνηση θα δει το φως στο τέλος της σήραγγας για να εκδώσει κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, ώστε η Κύπρος να γίνει το παγκόσμιο κέντρο της καινοτομίας του bitcoin

H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δεν φαίνεται ιδιαίτερος λάτρης του ψηφιακού νομίσματος bitcoin. Σε δηλώσεις της, την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, είπε ότι δεν εγκρίνει οποιαδήποτε δραστηριότητα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της και δραστηριότητες χωρίς την απαραίτητη άδεια θα θεωρούνται ότι παραβαίνουν τις υπάρχουσες νομοθεσίες. Περαιτέρω, συνέχισε σε προειδοποίηση του κοινού για τις επιρρεπείς διακυμάνσεις των τιμών του bitcoin, καθώς και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και για χρηματοδότηση εγκληματικών ενεργειών. Την ίδια δήλωση εξέδωσε και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ο κ. Αλέκος Μαρκίδης, πρώην Γενικός Εισαγγελέας της Κυπριακής Δημοκρατίας και μία από τις πλέον εξαίρετες νομικές αυθεντίες που πέρασαν ποτέ από την Ευρώπη, ζητήθηκε να σχολιάσει επί της νομικής υπόστασης του bitcoin, βάσει της ισχύουσας Κυπριακής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, και με νομική γνωμάτευση που εξέδωσε στις 20 Φεβρουαρίου 2014 είχε να πει τα παρακάτω: «Το bitcoin δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν συνάλλαγμα κάτω από την Περί Νομίσματος Νομοθεσία (Νο. 110(I)/2004), γιατί τα χαρακτηριστικά του ως μονάδα αξίας δεν είναι τα ίδια με αυτά που διέπει η αναφερόμενη νομοθεσία. Επιπλέον, το bitcoin δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν συνάλλαγμα κάτω τον Νόμο Περί της Διακίνησης Κεφαλαίων (115(Ι)/2003), γιατί πρέπει να εκδίδεται κάτω από μια κεντρική Αρχή. Ενόψει των ανωτέρω, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δεν φαίνεται να έχει εξουσία ή αρμοδιότητα σε σχέση με τη διακίνηση και χρήση του bitcoin. Περαιτέρω, δεν προαπαιτείται άδεια της Κεντρικής Τράπεζας για τη χρήση του bitcoin.

Εταιρείες σαν τη Neo, που λειτουργούν ως ανταλλακτήρια, δεν θεωρούνται εκδότες ηλεκτρονικών χρημάτων κάτω από τις νομικές παροχές του Περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου (Ν.81(Ι)/2012), ο οποίος ενσωματώνει τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ. Η εταιρεία Νeo, η οποία άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό στις 24 Φεβρουαρίου, δεν παράγει ούτε εκδίδει bitcoins, αλλά τα αγοράζει. Ακόμη και εάν η Neo συμβληθεί με εμπόρους (που αποδέχονται bitcoin στο πλαίσιο των εμπορικών τους συναλλαγών και δραστηριοτήτων) να ανταλλάσσει τα εισπραχθέντα από αυτούς bitcoin με μετρητά, αυτό σε καμία περίπτωση δεν καθιστά τη Neo ως εκδότη του bitcoin».

Ο κ. Μαρκίδης τελείωσε λέγοντας ότι ενόσω δεν γίνεται ειδική θεσμική ρύθμιση της κτήσης, χρήσης και εξαργύρωσης του bitcoin, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ της Neo και του ατόμου/επιχείρησης που αποκτά bitcoin ή μεταξύ του χρήστη bitcoin και της οποιασδήποτε επιχείρησης που το αποδέχεται θα διέπονται υποχρεωτικά από το Κεφ.149 της Κυπριακής Νομοθεσίας, που διέπει τον Περί Συμβάσεων Νόμο.
Περαιτέρω, εν τη απουσία επί του παρόντος συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου, ο κ. Μαρκίδης είχε να προσθέσει ότι για την προστασία επιχειρήσεων όπως η Νeo, θα πρέπει να λαμβάνονται και να εφαρμόζονται μέτρα κατά τον τρόπο που αυτά λαμβάνονται και εφαρμόζονται από εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων βάσει του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου (Ν. 144(Ι)/2007), για να μειώνεται η έκθεση της εταιρείας σε νομικούς κινδύνους και άλλες διεκδικήσεις, ειδικά από πρόσωπα που υφίστανται ζημιά ή που κατ’ ισχυρισμόν δεν αντελήφθησαν τους κινδύνους και κατ’ ισχυρισμόν υπέστησαν ζημιά.

H Neo, ήδη, εφαρμόζει τα πιο υψηλά πρότυπα και πολιτικές κατά του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, ταξινόμησης πελατών και διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζουν οι πιο πετυχημένες ευρωπαϊκές επενδυτικές εταιρείες όπως η Allianz Investments και η FX-Pro. H Κυπριακή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει αρμοδιότητα να εκδώσει οποιουσδήποτε περιορισμούς, γιατί πολύ απλά το bitcoin δεν υπάγεται στην αρμοδιότητά της. Επιπλέον, καμιά Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να μιλά για ξέπλυμα χρήματος, τη στιγμή που η κεφαλαιοποίηση της αγοράς (market cap) του bitcoin είναι μια σπιθαμή σε σχέση με το κεφάλαιο που διακινείται στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα και τη στιγμή που οι περισσότερο πληροφορημένοι άνθρωποι ξέρουν ότι τα μεγαλύτερα πλυντήρια βρόμικου χρήματος είναι οι ίδιες οι τράπεζες.
Ας ελπίσουμε ότι η κυβέρνηση της Κύπρου θα δει το φως στο τέλος της σήραγγας για να εκδώσει κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, ώστε η Κύπρος να γίνει το παγκόσμιο κέντρο της καινοτομίας του bitcoin και της καινούργιας παγκόσμιας οικονομίας.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΡΩΣΣΙΔΗΣ
Δικηγόρος

΄Αρθρο τoυ στην εφημερίδα Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ

Μοιραστείτε το!

      
Υπό τις ετικέτες: